VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

An cho Bình 12 viên bi thì số bi của hai bạn bằng nhau. Hỏi trước khi cho An nhiều hơn Bình bao nhiêu viên bi ?

Trả lời: Trước khi cho An nhiều hơn Bình … viên bi

LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Câu hỏi liên quan

Khoá học liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy