Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 2 chữ số khác nhau mà trong các số đó đều không có chữ số 0 ?


Trả lời : Có tất cả … số.   

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Chữ số hàng chục có thể là : 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 (9 lựa chọn)


Chữ số hàng đơn vị khác chữ số hàng chục nên có 8 lựa chọn.


Có tất cả số số là :


9 x 8 = 72


Đáp số: 72.

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy