FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Một người bán trứng, sau khi bán đi 20 quả trứng thì thấy số trứng còn lại nhiều hơn số trứng đã bán là 5 chục quả. Vậy lúc đầu người đó có tất cả … quả trứng

LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Bài giải:

Số trứng còn lại là :

20 + 50 = 70 (quả)

Vậy lúc đầu người đó có số trứng là :

70 + 20 = 90 (quả)

Đáp số: 90 quả trứng.

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy