VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Một người bán trứng, sau khi bán đi 20 quả trứng thì thấy số trứng còn lại nhiều hơn số trứng đã bán là 5 chục quả. Vậy lúc đầu người đó có tất cả … quả trứng

LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy