VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

An và Bình mỗi người có một số cái nhãn vở. Nếu An cho Bình 1 chục cái thì Bình sẽ có nhiều hơn An 20 cái nhãn vở. Hãy so sánh số nhãn vở lúc đầu của hai bạn ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:

Nếu An cho Bình 1 chục cái nhãn vở thì Bình sẽ có nhiều hơn An 20 cái nhãn vở.

Vậy An và Bình sẽ có số nhãn vở bằng nhau.

Đáp án: c

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy