FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Lớp 2A có 4 bạn ; lớp 2B có 5 bạn dự thi Violympic cấp thành phố. Các bạn ở hai lớp bắt tay chúc mừng nhau trước khi đi mỗi người một lần. Hỏi có tất cả bao nhiêu cái bắt tay ? Biết rằng các bạn trong cùng một lớp không bắt tay nhau.

Trả lời : Có … cái bắt tay

LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Bài giải:

1 bạn sẽ bắt tay với 4 bạn còn lại.

Có số cái bắt tay là :

4 x 5 = 20 (cái)

Đáp số: 20 cái bắt tay.

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy