VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Lớp 2A có 4 bạn ; lớp 2B có 5 bạn dự thi Violympic cấp thành phố. Các bạn ở hai lớp bắt tay chúc mừng nhau trước khi đi mỗi người một lần. Hỏi có tất cả bao nhiêu cái bắt tay ? Biết rằng các bạn trong cùng một lớp không bắt tay nhau.

Trả lời : Có … cái bắt tay

LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy