FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Sau khi An cho Bình 8 viên bi, Bình cho Tùng 12 viên bi rồi Tùng lại cho An 11 viên bi thì mỗi bạn đều có 29 viên bi.

Vậy lúc đầu tổng số bi của ba bạn là … viên

LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Bài giải:

Số bi của An lúc đầu là:

29 + 8 – 11 = 26 (viên)

Số bi của Bình lúc đầu là:

29 – 8 + 12 = 33 (viên)

Số bi của Tùng lúc đầu là:

29 – 12 + 11 = 28 (viên)

Tổng số bi lúc đầu của ba bạn là:

26 + 33 + 28 = 87 (viên)

Đáp số: 87 viên.

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy