FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Sau khi An tặng Bình 15 cái nhãn vở, rồi Bình tặng An 4 cái nhãn vở thì mỗi bạn đềucó 24 cái nhãn vở. Hỏi ban đầu An có bao nhiêu cái nhãn vở ?

Trả lời : Ban đầu An có … cái nhãn vở

LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Bài giải:

An tặng Bình 15 cái nhãn vở, rồi Bình tặng lại An 4 cái nhãn vở, khi đó An đã tặng Bình số nhãn vở là :

15 – 4 = 11 (nhãn vở)

Ban đầu An có số nhãn vở là :

11 + 24 = 35 (nhãn vở)

Đáp số: 35 nhãn vở.

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy