VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Sau khi An tặng Bình 15 cái nhãn vở, rồi Bình tặng An 4 cái nhãn vở thì mỗi bạn đềucó 24 cái nhãn vở. Hỏi ban đầu An có bao nhiêu cái nhãn vở ?

Trả lời : Ban đầu An có … cái nhãn vở

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:

An tặng Bình 15 cái nhãn vở, rồi Bình tặng lại An 4 cái nhãn vở, khi đó An đã tặng Bình số nhãn vở là :

15 – 4 = 11 (nhãn vở)

Ban đầu An có số nhãn vở là :

11 + 24 = 35 (nhãn vở)

Đáp số: 35 nhãn vở.

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy