VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Sau khi An tặng Bình 15 cái nhãn vở, rồi Bình tặng An 4 cái nhãn vở thì mỗi bạn đềucó 24 cái nhãn vở. Hỏi ban đầu An có bao nhiêu cái nhãn vở ?

Trả lời : Ban đầu An có … cái nhãn vở

LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy