VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

An nghĩ ra một số biết số đó chia cho 5 rồi trừ đi 5 được kết quả vẫn bằng 5.

Trả lời : Số đó là

LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy