FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Hiện nay anh 21 tuổi, em 15 tuổi. Hãy tính tổng số tuổi của hai anh em khi tuổi em bằng tuổi anh hiện nay ?

Trả lời: Tổng số tuổi là … tuổi   

LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Bài giải:

Tuổi em bằng tuổi anh hiện nay sau số năm là :

21 – 15 = 6 (năm)

Tuổi anh khi đó là :

21 + 6 = 27 (tuổi)

Tổng số tuổi của hai anh em khi đó là :

27 + 21 = 48 (tuổi)

Đáp số: 48 tuổi.

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy