FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Hiện nay Nam 15 tuổi, bố Nam 42 tuổi. Tuổi của ông nội Nam bằng tổng số tuổi của 2 bố con Nam sau 8 năm nữa. Tuổi của ông nội Nam là … tuổi

LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Bài giải:

Sau 8 năm nữa, tuổi của Nam là :

15 + 8 = 23 (tuổi)

Sau 8 năm nữa, tuổi của bố Nam là :

42 + 8 = 50 (tuổi)

Tuổi của ông nội Nam là :

23 + 50 = 73 (tuổi)

Đáp số: 73 tuổi.

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy