Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Trong hộp có tất cả 35 viên bi đỏ; 24 viên bi xanh và 28 viên bi vàng. Hỏi nếu không được nhìn vào hộp thì phải lấy trong hộp ra ít nhất bao nhiêu viên bi để chắc chắn số bi lấy được có cả 3 màu ?


Trả lời : Phải lấy ít nhất … viên

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Phải lấy ít nhất số viên là :


35 + 28 + 1 = 64 (viên)


Đáp số: 64 viên.

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy