VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Hỏi cần ít nhất bao nhiêu chiếc túi loại 5 kg (mỗi túi chỉ đựng được 5kg) để đựng hết 38 kg gạo ?

Trả lời : Số túi phải dùng ít nhất là … chiếc

LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy