VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

An có nhiều hơn Bình 25 viên bi, An đem cho thêm Bình 7 viên bi. Hỏi bây giờ An còn nhiều hơn Bình bao nhiêu viên bi ?

 

LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy