VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Có 40 bạn xếp hàng đồng diễn thể dục. Các bạn xếp thành 4 hàng, các hàng có số bạn bằng nhau. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu bạn ?

Trả lời : Mỗi hàng có … bạn

LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Câu hỏi liên quan

Khoá học liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy