VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Có 10 can dầu, trong đó có 9 can mỗi can đựng 4l và một can đựng 3l. Tính số dầu đựng trong 10 can đó.

Trả lời : Số dầu đựng trong 10 can đó là … lít

LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy