Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Có 10 can dầu, trong đó có 9 can mỗi can đựng 4l và một can đựng 3l. Tính số dầu đựng trong 10 can đó.


Trả lời : Số dầu đựng trong 10 can đó là … lít

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Số dầu đựng trong 9 can là :


4 x 9 = 36 (l)


Số dầu đựng trong 10 can đó là :


36 + 3 = 39 (l)


Đáp số: 39 lít.

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy