VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Có một khối lượng gạo đem đựng vào các túi nhỏ. Nếu đựng vào mỗi túi 5 kg thì được tất cả 9 túi và còn thừa 2 kg. Hỏi số gạo đó có tất cả bao nhiêu ki-lô-gam ?

Trả lời: Số gạo đó có tất cả … kg

LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy