VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Cô giáo đem chia 42 cái kẹo cho học sinh. Hỏi nếu cô chia cho mỗi em 5 cái thì số bạn được chia kẹo nhiều nhất là bao nhiêu bạn ?

Trả lời : Số bạn được chia kẹo nhiều nhất là … bạn    

LUYỆN THI CẤP THÀNH PHỐ

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy