Tất Cả Câu Hỏi Gửi Câu Hỏi

-2
votes
2answers
26 views

125 x 800=?

125 x 800=?
0
votes
1answers
36 views

Giải giúp con với ạ Tìm số có 2 chữ số biết...

Giải giúp con với ạ Tìm số có 2 chữ số biết rằng tích của 2 chữ số là 20
0
votes
1answers
37 views

23*3

23*3
0
votes
2answers
43 views

Tính nhẩm: 100 – ( 50 + 30) = ......... ?

Tính nhẩm: 100 – ( 50 + 30) = ......... ?
0
votes
1answers
33 views

Khối lớp 1 có 100 học sinh, khối lớp 1 nhiều hơn khối lớp 2 là 23...

Khối lớp 1 có 100 học sinh, khối lớp 1 nhiều hơn khối lớp 2 là 23 học sinh. Hỏi khối lớp 2 có bao nhiêu học sinh ?
0
votes
1answers
37 views

Vườn nhà Mai trồng 10 chục cây cam, trong đó có 67 cây đã có quả....

Vườn nhà Mai trồng 10 chục cây cam, trong đó có 67 cây đã có quả. Hỏi vườn cây đó còn bao nhiêu cây cam chưa có quả ?
0
votes
1answers
29 views

Tấm vải hoa dài 10dm, tấm vải trắng ngắn hơn tấm vải hoa 46cm....

Tấm vải hoa dài 10dm, tấm vải trắng ngắn hơn tấm vải hoa 46cm. Hỏi tấm vải trắng dài bao nhiêu xăng-ti-mét ?
0
votes
1answers
33 views

Nhà ông Hưng nuôi 100 con gà, nhà ông Dũng nuôi ít hơn nhà ông...

Nhà ông Hưng nuôi 100 con gà, nhà ông Dũng nuôi ít hơn nhà ông Hưng 15 con gà. Hỏi nhà ông Dũng nuôi bao nhiêu con gà ?
0
votes
1answers
26 views

Điền số tròn chục thích hợp vào chỗ chấm: 40 + 30 < ........ <...

Điền số tròn chục thích hợp vào chỗ chấm: 40 + 30 < ........ < 100 - 10 ?
0
votes
1answers
37 views

Điền số tròn chục thích hợp vào chỗ chấm: 100 – 80 + 10 <...

Điền số tròn chục thích hợp vào chỗ chấm: 100 – 80 + 10 < ........ <  100 - 50 ?
0
votes
1answers
28 views

Điền số tròn chục thích hợp vào chỗ chấm: 50 < ........ < 90 - 20...

Điền số tròn chục thích hợp vào chỗ chấm: 50 < ........ < 90 - 20 ?
0
votes
1answers
29 views

Điền số tròn chục thích hợp vào chỗ chấm: 100 -  ........ < 20 ?

Điền số tròn chục thích hợp vào chỗ chấm: 100 -  ........ < 20 ?
0
votes
1answers
20 views

Điền số tròn chục thích hợp vào chỗ chấm: 30 + ........ < 50 ?

Điền số tròn chục thích hợp vào chỗ chấm: 30 + ........ < 50 ?
0
votes
2answers
19 views

Tính nhẩm: 100 – 50 + 40 = ......... ?

Tính nhẩm: 100 – 50 + 40 = ......... ?
0
votes
2answers
22 views

Tính nhẩm: 40 + 60 - 30 = ......... ?

Tính nhẩm: 40 + 60 - 30 = ......... ?

Thành Viên Tích Cực

  • 1. Nguyễn Hoàng Tùng
  • 2. Phạm Thị Ngọc Anh
  • 3. Hậu Vinastudy
  • 4. Hà Vinastudy
  • 5. trangvinastudy
  • 6. Nguyễn Hải Ly
  • 7. Nguyễn Minh Tú
  • 8. Linh Vinastudy
  • 9. Trần Hà Linh
  • 10. duynamsd
Chào năm học mới
Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy