Tất Cả Câu Hỏi Gửi Câu Hỏi

-6
votes
8answers
111 views

125 x 800=?

125 x 800=?
-1
votes
2answers
88 views

Giải giúp con với ạ Tìm số có 2 chữ số biết rằng tích của 2 chữ...

Giải giúp con với ạ Tìm số có 2 chữ số biết rằng tích của 2 chữ số là 20
0
votes
2answers
93 views

23*3

23*3
0
votes
3answers
96 views

Tính nhẩm: 100 – ( 50 + 30) = ......... ?

Tính nhẩm: 100 – ( 50 + 30) = ......... ?
0
votes
1answers
75 views

Khối lớp 1 có 100 học sinh, khối lớp 1 nhiều hơn khối lớp 2 là 23...

Khối lớp 1 có 100 học sinh, khối lớp 1 nhiều hơn khối lớp 2 là 23 học sinh. Hỏi khối lớp 2 có bao nhiêu học sinh ?
0
votes
1answers
84 views

Vườn nhà Mai trồng 10 chục cây cam, trong đó có 67 cây đã có quả....

Vườn nhà Mai trồng 10 chục cây cam, trong đó có 67 cây đã có quả. Hỏi vườn cây đó còn bao nhiêu cây cam chưa có quả ?
0
votes
1answers
76 views

Tấm vải hoa dài 10dm, tấm vải trắng ngắn hơn tấm vải hoa 46cm....

Tấm vải hoa dài 10dm, tấm vải trắng ngắn hơn tấm vải hoa 46cm. Hỏi tấm vải trắng dài bao nhiêu xăng-ti-mét ?
0
votes
1answers
89 views

Nhà ông Hưng nuôi 100 con gà, nhà ông Dũng nuôi ít hơn nhà ông...

Nhà ông Hưng nuôi 100 con gà, nhà ông Dũng nuôi ít hơn nhà ông Hưng 15 con gà. Hỏi nhà ông Dũng nuôi bao nhiêu con gà ?
0
votes
1answers
80 views

Điền số tròn chục thích hợp vào chỗ chấm: 40 + 30 < ........ <...

Điền số tròn chục thích hợp vào chỗ chấm: 40 + 30 < ........ < 100 - 10 ?
0
votes
1answers
68 views

Điền số tròn chục thích hợp vào chỗ chấm: 100 – 80 + 10 <...

Điền số tròn chục thích hợp vào chỗ chấm: 100 – 80 + 10 < ........ <  100 - 50 ?
0
votes
1answers
54 views

Điền số tròn chục thích hợp vào chỗ chấm: 50 < ........ < 90 - 20...

Điền số tròn chục thích hợp vào chỗ chấm: 50 < ........ < 90 - 20 ?
0
votes
1answers
64 views

Điền số tròn chục thích hợp vào chỗ chấm: 100 -  ........ < 20 ?

Điền số tròn chục thích hợp vào chỗ chấm: 100 -  ........ < 20 ?
0
votes
1answers
51 views

Điền số tròn chục thích hợp vào chỗ chấm: 30 + ........ < 50 ?

Điền số tròn chục thích hợp vào chỗ chấm: 30 + ........ < 50 ?
0
votes
2answers
45 views

Tính nhẩm: 100 – 50 + 40 = ......... ?

Tính nhẩm: 100 – 50 + 40 = ......... ?
0
votes
2answers
53 views

Tính nhẩm: 40 + 60 - 30 = ......... ?

Tính nhẩm: 40 + 60 - 30 = ......... ?

Thành Viên Tích Cực

  • 1. Phạm Thị Ngọc Anh
  • 2. nguyễn xuân hưng phú
  • 3. Trần Khánh Hoàng
  • 4. Nguyễn Anh
  • 5. Hoàng Anh vinastudy
  • 6. Nguyễn Hoàng Duy Hưng
  • 7. Trần Thị Nhung
  • 8. Nguyễn Thị Đào
  • 9. Vũ Minh Hiếu
  • 10. Trịnh Minh Ngọc
Chào năm học mới
Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy