Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Khối lớp 1 có 100 học sinh, khối lớp 1 nhiều hơn khối lớp 2 là 23 học sinh. Hỏi khối lớp 2 có bao nhiêu học sinh ?

2 Trả Lời 2

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

1

Bài giải:


Khối lớp 2 có số học sinh là:


       100 – 23 = 77 ( học sinh)


              Đáp số: 77 học sinh.

0
Khối lớp 2 có số học sinh là :

100 - 23 = 77 ( học sinh )

Đáp số : 77 học sinh

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy