Câu hỏi của Do Huyen cần được trợ giúp | Hỏi Đáp Toán Online Vinastudy Gửi Câu Hỏi

-1

Giải giúp con với ạ


Tìm số có 2 chữ số biết rằng tích của 2 chữ số là 20

2 Trả Lời 2

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0
20=4 nhân 5 Vậy số cần tìm là 45,54

0
là số 54 hoặc 45 nhé

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy