FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Vườn nhà Mai trồng 10 chục cây cam, trong đó có 67 cây đã có quả. Hỏi vườn cây đó còn bao nhiêu cây cam chưa có quả ?

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

Đổi 10 chục cây cam = 100 cây cam

Vườn cây đó còn số cây cam chưa có quả là:

         100 – 67 = 33 ( cây cam)

                 Đáp số: 33 cây cam.

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy