VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Nhà ông Hưng nuôi 100 con gà, nhà ông Dũng nuôi ít hơn nhà ông Hưng 15 con gà. Hỏi nhà ông Dũng nuôi bao nhiêu con gà ?

SỐ TỰ NHIÊN

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy