VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

THI ONLINE - TOÁN 3 - DẠNG 7: PHÉP CHIA HẾT VÀ PHÉP CHIA CÓ DƯ

Vinastudy là website hàng đầu về học trực tuyến với các chương trình ôn dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở., luyện thi violympic, thi toán violympic

Thời gian làm bài: 45 phút

Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1
Ánh Dương

Ánh Dương

*****ong2710@gmail.com

Điểm 10,00

2
Phạm Bá Bình Nguyên

Phạm Bá Bình Nguyên

*****haylongk3

Điểm 9,50

3
Huong Quynh Ben Anh

Huong Quynh Ben Anh

*****63777

Điểm 8,50

4
Nguyễn Hiển

Nguyễn Hiển

*****76929@gmail.com

Điểm 8,50

5
Nguyễn Đình Huy

Nguyễn Đình Huy

*****2012@gmail.com

Điểm 7,50

Bình luận

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy