Tất Cả Câu Hỏi Gửi Câu Hỏi

0
votes
1answers
40 views

Cô bán hàng lấy gạo ở trong bao gạo chia đều vào 8 túi, mỗi túi...

Cô bán hàng lấy gạo ở trong bao gạo chia đều vào 8 túi, mỗi túi 5kg thì còn thừa lại 3kg. Vậy lúc đầu trong bao gạo có bao nhiêu ki-lô-gam gạo ?
0
votes
1answers
49 views

Lúc đầu trong bể thứ nhất chứa 900 lít xăng, bể thứ hai chứa 500...

Lúc đầu trong bể thứ nhất chứa 900 lít xăng, bể thứ hai chứa 500 lít xăng. Vậy phải đổ bao nhiêu lít xăng từ bể thứ nhất sang bể thứ hai để số xăng ở 2 bể bằng nhau ?
0
votes
1answers
40 views
0
votes
1answers
39 views

Con mèo nhà bé Mai vừa đẻ được 4 con mèo con. Vậy bé Mai sẽ đếm...

Con mèo nhà bé Mai vừa đẻ được 4 con mèo con. Vậy bé Mai sẽ đếm được tất cả bao nhiêu cái chân mèo ?
0
votes
0answers
33 views

Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 315 + 432 = ……  - 131 ?

Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 315 + 432 = ……  - 131 ?
0
votes
1answers
44 views

Tính: 858mm – 2dm3cm = ……………..mm ?

Tính: 858mm – 2dm3cm = ……………..mm ?
0
votes
1answers
44 views

Tính: 30 : 5 + 572 = ……………?

Tính: 30 : 5 + 572 = ……………?
0
votes
0answers
38 views
0
votes
1answers
31 views

Tính: 3 x 8 + 434 = ............ ?

Tính: 3 x 8 + 434 = ............ ?
0
votes
1answers
24 views
0
votes
0answers
28 views

Cho các số: 204; 94; 240; 354; 345; 198. Sắp xếp các số đã cho...

Cho các số: 204; 94; 240; 354; 345; 198. Sắp xếp các số đã cho theo thứ tự từ lớn đến bé là?
0
votes
1answers
27 views

Hiệu của 2 số là 42, số trừ là 453. Vậy số bị trừ là ?

Hiệu của 2 số là 42, số trừ là 453. Vậy số bị trừ là ?
0
votes
1answers
35 views

Trong lọ có 157 viên bi gồm xanh, đỏ, vàng. Biết tổng số bi xanh...

Trong lọ có 157 viên bi gồm xanh, đỏ, vàng. Biết tổng số bi xanh và bi vàng là 43 viên ?
0
votes
1answers
37 views

Cho: 4 x a = 567 – 535; b : 3 = 796 – 794. Hãy so sánh a và b ?

Cho: 4 x a = 567 – 535; b : 3 = 796 – 794. Hãy so sánh a và b ?
0
votes
1answers
28 views

Bác thợ may dùng 9m vải đủ để may 3 bộ quần áo giống nhau. Vậy để...

Bác thợ may dùng 9m vải đủ để may 3 bộ quần áo giống nhau. Vậy để may 1 bộ quần áo như thế thì cần bao nhiêu đề-xi-mét vải ?

Thành Viên Tích Cực

  • 1. Trần Khánh Hoàng
  • 2. Nguyễn Anh
  • 3. Phạm Thị Ngọc Anh
  • 4. nguyễn xuân hưng phú
  • 5. Hoàng Anh vinastudy
  • 6. Trần Thị Nhung
  • 7. Linh
  • 8. Nguyễn Thị Diệp Anh
  • 9. Hoàng Long
  • 10.
Chào năm học mới
Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy