Tất Cả Câu Hỏi Gửi Câu Hỏi

0
votes
1answers
18 views

Cô bán hàng lấy gạo ở trong bao gạo chia đều vào 8 túi, mỗi túi...

Cô bán hàng lấy gạo ở trong bao gạo chia đều vào 8 túi, mỗi túi 5kg thì còn thừa lại 3kg. Vậy lúc đầu trong bao gạo có bao nhiêu ki-lô-gam gạo ?
0
votes
1answers
21 views

Lúc đầu trong bể thứ nhất chứa 900 lít xăng, bể thứ hai chứa 500...

Lúc đầu trong bể thứ nhất chứa 900 lít xăng, bể thứ hai chứa 500 lít xăng. Vậy phải đổ bao nhiêu lít xăng từ bể thứ nhất sang bể thứ hai để số xăng ở 2 bể bằng nhau ?
0
votes
1answers
15 views
0
votes
1answers
16 views

Con mèo nhà bé Mai vừa đẻ được 4 con mèo con. Vậy bé Mai sẽ đếm...

Con mèo nhà bé Mai vừa đẻ được 4 con mèo con. Vậy bé Mai sẽ đếm được tất cả bao nhiêu cái chân mèo ?
0
votes
0answers
19 views

Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 315 + 432 = ……  - 131 ?

Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 315 + 432 = ……  - 131 ?
0
votes
1answers
16 views

Tính: 858mm – 2dm3cm = ……………..mm ?

Tính: 858mm – 2dm3cm = ……………..mm ?
0
votes
1answers
18 views

Tính: 30 : 5 + 572 = ……………?

Tính: 30 : 5 + 572 = ……………?
0
votes
0answers
21 views
0
votes
1answers
15 views

Tính: 3 x 8 + 434 = ............ ?

Tính: 3 x 8 + 434 = ............ ?
0
votes
1answers
11 views
0
votes
0answers
13 views

Cho các số: 204; 94; 240; 354; 345; 198. Sắp xếp các số đã cho...

Cho các số: 204; 94; 240; 354; 345; 198. Sắp xếp các số đã cho theo thứ tự từ lớn đến bé là?
0
votes
1answers
11 views

Hiệu của 2 số là 42, số trừ là 453. Vậy số bị trừ là ?

Hiệu của 2 số là 42, số trừ là 453. Vậy số bị trừ là ?
0
votes
1answers
12 views

Trong lọ có 157 viên bi gồm xanh, đỏ, vàng. Biết tổng số bi xanh...

Trong lọ có 157 viên bi gồm xanh, đỏ, vàng. Biết tổng số bi xanh và bi vàng là 43 viên ?
0
votes
1answers
14 views

Cho: 4 x a = 567 – 535; b : 3 = 796 – 794. Hãy so sánh a và b ?

Cho: 4 x a = 567 – 535; b : 3 = 796 – 794. Hãy so sánh a và b ?
0
votes
1answers
10 views

Bác thợ may dùng 9m vải đủ để may 3 bộ quần áo giống nhau. Vậy để...

Bác thợ may dùng 9m vải đủ để may 3 bộ quần áo giống nhau. Vậy để may 1 bộ quần áo như thế thì cần bao nhiêu đề-xi-mét vải ?

Thành Viên Tích Cực

  • 1. Phạm Thị Ngọc Anh
  • 2. Nguyễn Hoàng Tùng
  • 3. Hậu Vinastudy
  • 4. Nguyễn Hải Ly
  • 5. Hà Vinastudy
  • 6. trangvinastudy
  • 7. Nguyễn Minh Tú
  • 8. Linh Vinastudy
  • 9.
  • 10. Trần Hà Linh
Chào năm học mới
Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy