VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Bác thợ may dùng 9m vải đủ để may 3 bộ quần áo giống nhau. Vậy để may 1 bộ quần áo như thế thì cần bao nhiêu đề-xi-mét vải ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy