Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Con mèo nhà bé Mai vừa đẻ được 4 con mèo con. Vậy bé Mai sẽ đếm được tất cả bao nhiêu cái chân mèo ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Ta có: 4 con mèo con và 1 con mèo mẹ = 5 con mèo


Bé Mai sẽ đếm được tất cả số cái chân mèo là:


       4 x 5 = 20 ( cái chân)


             Đáp số: 20 cái chân mèo.

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy