Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Cho: 4 x a = 567 – 535; b : 3 = 796 – 794.


Hãy so sánh a và b ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


4 x a = 567 – 535


4 x a = 32


       a = 8


b : 3 = 796 – 794


b : 3 = 2


b       = 6


Vậy a > b

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy