VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Cô bán hàng lấy gạo ở trong bao gạo chia đều vào 8 túi, mỗi túi 5kg thì còn thừa lại 3kg. Vậy lúc đầu trong bao gạo có bao nhiêu ki-lô-gam gạo ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy