Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Cô bán hàng lấy gạo ở trong bao gạo chia đều vào 8 túi, mỗi túi 5kg thì còn thừa lại 3kg. Vậy lúc đầu trong bao gạo có bao nhiêu ki-lô-gam gạo ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Lúc đầu trong bao gạo có số ki-lô-gam gạo là:


( 5 x 8 ) + 3 = 43 ( kg)


Đáp số: 43kg gạo.

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy