Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Lúc đầu trong bể thứ nhất chứa 900 lít xăng, bể thứ hai chứa 500 lít xăng. Vậy phải đổ bao nhiêu lít xăng từ bể thứ nhất sang bể thứ hai để số xăng ở 2 bể bằng nhau ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Số lít xăng khi hai bể bằng nhau là:


( 900 + 500 ) : 2 = 700 ( l)


Phải đổ số lít xăng từ bể thứ nhất sang bể thứ hai để số xăng ở 2 bể bằng nhau là:


900 – 700 = 200 ( l)


Đáp số: 200l xăng.

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy