VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Lúc đầu trong bể thứ nhất chứa 900 lít xăng, bể thứ hai chứa 500 lít xăng. Vậy phải đổ bao nhiêu lít xăng từ bể thứ nhất sang bể thứ hai để số xăng ở 2 bể bằng nhau ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy