Câu hỏi của liliana cần được trợ giúp | Hỏi Đáp Toán Online Vinastudy Gửi Câu Hỏi

0

cô giáo có 192 viên kẹo dể đều trong các hộp ,cô lấy mỗi hộp 9 viên kẹo chia đều cho các cháu thiếu nhi,sau khi chia cô giáo còn lại 120 viên kẹo.Hỏi trước khi chia mỗi hộp còn bao nhiêu viên kẹo

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0
8 hộp

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy