FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Số lớn nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số bằng 12 là ……?

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

Ta có: 12 = 0 + 1 + 2 + 3 + 6

Vì là số lớn nhất nên ta sắp xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé được số: 63210

Vậy số cần tìm là: 63210

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy