Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 3 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Số lớn nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số bằng 12 là ……?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Ta có: 12 = 0 + 1 + 2 + 3 + 6


Vì là số lớn nhất nên ta sắp xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé được số: 63210


Vậy số cần tìm là: 63210

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy