Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 3 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Tìm số có 3 chữ số $\overline{abc}$ , biết rằng:


$\overline{4abc}+\overline{2abc}$= 7908 ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Ta có: $\overline{4abc}+\overline{2abc}$= 7908


4000 + $\overline{abc}$  + 2000 + $\overline{abc}$= 7908


6000 + 2 x $\overline{abc}$= 7908


2 x $\overline{abc}$= 7908 - 6000


2 x $\overline{abc}$= 1908


     $\overline{abc}$= 1908 : 2


     $\overline{abc}$= 954

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy