Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 3 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Tính:


21 + 22 + 23 + ….+ 27 + 28 + 29 = ….?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Số các số hạng trong dãy là:


( 29 – 21 ) + 1 = 9 ( số)


Tổng là:


( 29 + 21 ) x 9 : 2 = 225


Đáp số: 225

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy