FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Tìm x, biết:

789 – x – 251= 302 ?

Đề vio năm 2017 - 2018

Bài giải:

789 – x – 251= 302

789 – x       = 302 + 251

789 – x       = 553

         x        = 789 – 553

         x        = 236

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy