FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Số bút chì màu Lan có là số tròn chục lớn nhất có hai chữ số mà chữ số hàng chục là chẵn. Lan có nhiều hơn Mai 16 cái bút chì màu. Hỏi Mai có bao nhiêu bút chì màu ?

Đề vio năm 2017 - 2018

Bài giải:

Số tròn chục lớn nhất có hai chữ số mà chữ số hàng chục là chẵn là: 80

Mai có số bút chì màu là:

80 – 16 = 64 ( bút chì)

Đáp số: 64 bút chì màu.

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy