VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Trong thùng có 200 gói bánh. Lần thứ nhất người đó lấy ra 16 gói bánh, lần thứ hai người đó lấy ra 34 gói bánh. Hỏi trong thùng còn lại bao nhiêu gói bánh ?

Đề vio năm 2017 - 2018

Câu hỏi liên quan

Khoá học liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy