Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 3 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Trong thùng có 200 gói bánh. Lần thứ nhất người đó lấy ra 16 gói bánh, lần thứ hai người đó lấy ra 34 gói bánh. Hỏi trong thùng còn lại bao nhiêu gói bánh ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Hai lần lấy ra số gói bánh là:


16 + 34 = 50 ( gói bánh)


Trong thùng còn lại số gói bánh là:


200 – 50 = 150 ( gói bánh)


Đáp số: 150 gói bánh.

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy