FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Trong thùng có 200 gói bánh. Lần thứ nhất người đó lấy ra 16 gói bánh, lần thứ hai người đó lấy ra 34 gói bánh. Hỏi trong thùng còn lại bao nhiêu gói bánh ?

Đề vio năm 2017 - 2018

Bài giải:

Hai lần lấy ra số gói bánh là:

16 + 34 = 50 ( gói bánh)

Trong thùng còn lại số gói bánh là:

200 – 50 = 150 ( gói bánh)

Đáp số: 150 gói bánh.

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy