Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 3 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Tìm một số tự nhiên biết rằng nếu lấy 2 lần số đó cộng với 185 rồi chia cho 3 thì được số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau là: 987


Số cần tìm là:


(987 x 3 – 185) : 2 = 1388


Đáp số: 1388

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy