FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Tìm một số tự nhiên biết rằng nếu lấy 2 lần số đó cộng với 185 rồi chia cho 3 thì được số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

Số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau là: 987

Số cần tìm là:

(987 x 3 – 185) : 2 = 1388

Đáp số: 1388

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy