Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 3 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Chia hai số tự nhiên. Nếu lấy số nhất chia cho 6 được số dư là 4. Nếu lấy số thứ hai chia cho 6 thì được số dư là 5. Hỏi lấy tổng hai số đó chia cho 6 thì có số dư là bao nhiêu ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Tổng hai số dư là:  4 + 5 = 9


Ta có:  9 : 6 = 1 dư 3


Vậy hai số cộng lại với nhau chia cho 8 thì có số dư là 3

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy