FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Chia hai số tự nhiên. Nếu lấy số nhất chia cho 8 được số dư là 5, lấy số thứ hai chia cho 8  được số dư là 7. Hỏi lấy tổng hai số đó chia cho 8 thì được số dư là bao nhiêu?

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

Tổng hai số dư là:  5 + 7 = 12

Ta có: 12 : 8 = 1 dư 4

Vậy hai số cộng lại với nhau chia cho 8 thì có số dư là 4

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy