VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Chia hai số tự nhiên. Nếu lấy số nhất chia cho 8 được số dư là 5, lấy số thứ hai chia cho 8  được số dư là 7. Hỏi lấy tổng hai số đó chia cho 8 thì được số dư là bao nhiêu?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy