VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 3 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Chu vi của một mảnh bìa hình vuông là 3dm2cm. Diện tích của mảnh bìa đó là ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:

Đổi 3dm2cm = 32cm.

Độ dài cạnh mảnh bìa hình vuông là:

32 : 4 = 8 ( cm)

Diện tích của mảnh bìa đó là:

8 x 8 = 64 ( cm2)

Đáp số: 64cm2

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy