FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Hình chữ nhật ABCD có chiều dài gấp đôi chiều rộng và diện tích là 72cm2. Tính chu vi của hình chữ nhật đó ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

Chia hình chữ nhật đó thành hai hình vuông.

Diện tích mỗi hình vuông là:

72 : 2 = 36 ( cm2)

Ta có: 6 x 6 = 36

->Cạnh của mỗi hình vuông là 6cm.

Cạnh hình vuông chính bằng chiều rộng của hình chữ nhật = 6cm

Chiều dài của hình chữ nhật là:

6 x 2 = 12 ( cm)

Chu vi của hình chữ nhật đó là:

( 12 + 6 ) x 2 = 36 (cm)

Đáp số: 36cm.

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy