VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Minh có 12000 đồng gồm có 3 loại tiền: 5000 đồng, 2000 đồng và 1000 đồng. Biết số tờ loại 2000 đồng nhiều hơn số tờ loại 1000 đồng. Hỏi Mai có bao nhiêu tờ loại 1000 đồng ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy