VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 3 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Tìm 1 số tự nhiên chẵn có 3 chữ số, biết chữ số hàng trăm bằng $\frac{1}{4}$ lần chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị bằng 2 lần chữ số hàng chục ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:

Theo đề bài ta có sơ đồ:

Hàng trăm: 1 phần

Hàng chục: 4 phần

Hàng đơn vị: 8 phần

Từ sơ đồ trên ta thấy chữ số hàng đơn vị gấp 8 lần chữ số hàng trăm.

Chữ số hàng trăm là 1, chữ số hàng đơn vị là 8 và chữ số hàng chục là 4.

Vậy số đó là: 148

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy