FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Tìm 1 số tự nhiên chẵn có 3 chữ số, biết chữ số hàng trăm bằng $\frac{1}{4}$ lần chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị bằng 2 lần chữ số hàng chục ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

Theo đề bài ta có sơ đồ:

Hàng trăm: 1 phần

Hàng chục: 4 phần

Hàng đơn vị: 8 phần

Từ sơ đồ trên ta thấy chữ số hàng đơn vị gấp 8 lần chữ số hàng trăm.

Chữ số hàng trăm là 1, chữ số hàng đơn vị là 8 và chữ số hàng chục là 4.

Vậy số đó là: 148

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy