VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Một hình chữ nhật có chiều dài là 2718cm và gấp đôi chiều rộng. Tính chu vi của hình vuông có độ dài cạnh bằng chiều rộng của hình chữ nhật đó ?

Trả lời: Chu vi của hình vuông là ……..cm.

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy