VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 3 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Khi thực hiện phép nhân một số tự nhiên với số 8, do nhầm lẫn nên bạn Lan đã viết nhầm số 8 thành số 6 nên thu được kết quả là 5832. Vậy tích đúng bạn Lan cần tính là ……… ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:

Số tự nhiên đó là: 5832 : 6 = 972

Tích đúng là:

972 x 8 = 7776

Đáp số: 7776

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy