VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Hoa muốn mua 1 quyển vở có giá 9500 đồng nhưng Hoa chỉ có 2 tờ loại 2000 đồng và 3 tờ loại 1000 đồng. Hỏi Hoa còn thiếu bao nhiêu tiền nữa mới đủ mua quyển vở đó ?

Trả lời : Hoa còn thiếu …….đồng.

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy