FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Hoa muốn mua 1 quyển vở có giá 9500 đồng nhưng Hoa chỉ có 2 tờ loại 2000 đồng và 3 tờ loại 1000 đồng. Hỏi Hoa còn thiếu bao nhiêu tiền nữa mới đủ mua quyển vở đó ?

Trả lời : Hoa còn thiếu …….đồng.

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

Tổng số tiền Hoa có là:

2000 x 2 + 1000 x 3 = 7000 ( đồng)

Hoa còn thiếu số tiền là:

9500 – 7000 = 2500 ( đồng)

Đáp số: 2500 đồng

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy