VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Có 9 hộp bánh, mỗi hộp có 24 chiếc bánh. Nếu đem toàn bộ số bánh đó đóng lại vào các hộp khác , mỗi hộp 4 chiếc thì đóng được tất cả bao nhiêu hộp ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Khoá học liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy