VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Hai kho thóc chứa tất cả 37261 kg thóc. Kho thứ nhất có chứa 18273kg thóc. Hỏi kho thứ hai chứa được bao nhiêu ki-lô-gam thóc ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy