FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Tìm số tự nhiên lớn nhất có 4 chữ số khác nhau mà tích các chữ số của nó bằng 42 ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

Số lớn nhất khi có nhiều chữ số nhất và chữ số lớn nhất ở hàng cao nhất.

Ta có: 42 = 1 x 2 x 3 x 7

Số cần tìm là: 7321

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy