Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 3 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Tìm số tự nhiên lớn nhất có 4 chữ số khác nhau mà tích các chữ số của nó bằng 42 ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Số lớn nhất khi có nhiều chữ số nhất và chữ số lớn nhất ở hàng cao nhất.


Ta có: 42 = 1 x 2 x 3 x 7


Số cần tìm là: 7321

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy