VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Trong một phép chia nếu số bị chia tăng thêm 81 đơn vị và số chia không đổi thì thương tăng thêm 9 đơn vị. Tìm số chia của phép chia đó ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy